Hvornår kan jeg få erstatning efter personskade?

Hvornår kan jeg få erstatning efter personskade?

Er du kommet galt afsted, og har du fået konstateret personskade, kan du få erstatning. Erstatningen afhænger af forskellige forhold som f.eks. loven, og hvor god en forsikring du selv har tegnet. Der er mange måder man kan få en personskade på. Dette kan f.eks. være efter en trafikulykke, en arbejdsulykke, vold eller en patientulykke.

Har du været udsat for personskade, kan du få dækket følgende skader:

  • Erhvervsevnetab
  • Tabt arbejdsfortjeneste
  • Varige mén
  • Svie og smerter
  • Forsørgertabserstatning
  • Helbredelsesudgifter

 

Lægeerklæring

For at bestemme, hvilke personskader du kvalificerer dig til, skal en læge vurdere din sag. Inden for de forskellige kategorier af skader, er der forskellige krav til, hvornår man kvalificerer sig til erstatning. Indenfor erhvervsevnetab skal ens erhvervsevne f.eks. mindst være nedstat med 15%, og for at få erstatning for varige mén, skal méngraden være over 5%. Man kan derfor ikke få erstatning for små skrammer og ridser, og skaderne bliver dermed nødt til at være store.
Ingen ønsker at havne i en ulykke, og ingen ønsker at komme til skade. Man tegner derfor forsikringer, for at beskytte sig selv, hvis uheldet nu skulle være ude. Med gode forsikringer kan man få mere i erstatning, og det kan derfor godt betale sig at få kigget sine forsikringer igennem, så man er sikker på, at man er godt dækket ind.

 

Forskellige former for personskader

Der findes mange forskellige former for personskader, og konsekvenserne for de forskellige personskader er også meget forskellige. Får man varige mén efter en ulykke kan dette have stor betydning for ens liv. Man får derfor stor mengrad erstatning ved høj méngrad . Jo større skaden er, jo større erstatning for man også. Og jo større betydning skaden har får ens liv, jo større er erstatningen. Det er muligt at få erstatning for svie og smerter og de gener, som uheldet har medført, men disse dækkes kun i perioden, hvor man er syg. Hvis man har oplevet noget så forfærdeligt, som at miste en samlever eller ægtefælde i en ulykke kan man også få erstatning for tab af forsørger. Denne erstatning er selvfølgelig en af de største på grund af dens alvorlighed. Størrelsen på erstatning afhænger derfor af, i hvor stor grad man kan mærke ulykken resten af sit liv.

 

Få hjælp til erstatning

Det kan være svært at overskue, hvornår man er berettigede til erstatning, og derudover kræver det, at man har styr på loven. For at vide om kan få erstatning, kan det derfor være en god ide at tage fat i en advokat, som kan hjælpe dig med at kigge på din sag. Sager kan ofte være meget komplekse, og de handler både om at finde ud, hvad der er sket, hvorfor det er sket, hvem der bærer skylden, og hvem der skal betale for erstatningen. Forsikringsselskaber vil gerne betale så lidt i erstatning som muligt, og derfor er det vigtigt, at du selv ved, hvor meget erstatning du egentligt har krav på. Med hjælp fra advokater ved du, at du har loven på din side og på den måde, kan du få udbetalt det, som tilhører dig.